Indo girl

Indo girl

‘Indo irl

collage art 50cm x 50cm

for sale

Dit werk is onderdeel van de serie Children of Hope. Kinderen in deze wereld worden verdriet aangedaan, door mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Ook zijn organistaies die deze kinderen kunnen bevrijden en begeleiden, zodat ze weer een mooi leven kunnen opbouwen, weer gewoon kind mogen zijn. Dat ze onbezorgd en blij mogen zijn.

Back to Top