Abigail

Dit schilderij is gemaakt met verschillende materialen. De basis is papier met quotes en gedichten die passen bij deze moedige vrouw, waar wij veel van mogen leren.

Abigail, de wijze en mooie vrouw.(1Sam25:3)

Haar dwaze, hoogmoedige echtgenoot daagde David en zijn leger uit. Maar Abigail kwam nederig met geschenken en voedsel en vroeg vergeving voor haar man. Door deze vrouw met verstand en schoonheid, is de vrede bewaard gebleven

 

.