Workshop My heart is Art

Shannon Dekker heeft workshops ontwikkeld waarbij een persoon, een thema of een tekst uit de Bijbel centraal staat. Het is een verrijking om met schilderen en beeldend vormen dieper na te denken, te voelen, te leren wat het voor ons mag betekenen. Individueel te volgen of voor groepen. Je hoeft niet te kunnen tekenen of schilderen. 

Inspiratie: Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden. Psalm 9:2

In deze workshop bezinnen we ons op het thema Ons hart. Wat zijn je verlangens? Wat zijn je dromen? Waar zit je pijn? Wie heb je lief? Dit verwerken we in een schilderij van jouw hart. Alles wat je in je hart bewaart komt terug in jouw eigen kunstwerk. Zo wordt jouw hart…ART.

Ook heel mooi om je hart te mogen laten zien en bespreken met je groepsgenoten.