Abigail

His name was Nabal and his wife’s name was Abigail. She was an intelligent and beautiful woman, but her husband was surly and mean in his dealings—he was a Calebite.

1 Samuel 25:3

Abigail een wijze en ook mooie vrouw. Mensen met een heel mooi uiterlijk zien er vaak niet de noodzaak van in eigenschappen als verstandigheid, wijsheid, moed en geloof te ontwikkelen. Dat gold niet voor Abigaïl. De Bijbel prijst haar om haar verstand én om haar schoonheid.

Ze redde het leven van haar slechte echtgenoot en iedereen die bij hun huisgezin hoorde. Bovendien voorkwam ze dat David zich zou wreken en als toekomstige koning bloed aan zijn handen zou hebben. Bloed van haar eigen familie. Zij voorkwam dit en werd ze de vrouw van David.

Laat het gedrag van iemand anders er nooit toe leiden dat je niet langer toegewijd en genadig wilt zijn Laat de moeilijkheden in je gezin, je omgeving, jou er nooit toe brengen dat je afstand doet van de troon. Daal niet af naar het niveau van jouw omstandigheden, maar til hen op tot het niveau van jouw hoge roeping in Christus.

  • 75x115cm
  • jaar 2020
  • materialen:papier uit oude Bijbels en magazines, acrylverf, krijt, pasta
  • prijs op aanvraag